Nyereményjáték – 2020. december

Vegyél Te is részt az Ajandekotlet.hu induló NYEREMÉNYJÁTÉKÁN!
A játékkal akár ötletet is adhattok egymásnak karácsonyi ajándékvásárláshoz, hiszen a feladat, hogy
– hozzászólásban írj egy számodra kedves ajándékot, amit korábban karácsonyra kaptál
ez után:
– lájkold az Ajandekotlet.hu Facebook oldalát.
– oszd meg a játékot

A játékosok között 1db 5.000Ft értékű Tesco ajándékutalványt sorsolunk ki.

Játékszabályzat: https://ajandekotlet.hu/blog/nyeremenyjatek-2020-december/

A nyereményjáték ideje:
2020. december 16. – 2020. december 25. éjfél
Sorsolás: 2020. december 26. 11:00

Sok siker kíván az Ajandekotlet.hu
www.ajandekotlet.hu

 

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

 

AZ AJANDEKOTLET.HU képviseletében Juhász Tamás egyéni vállalkozó (Adószám: 64807898-1-29) (Továbbiakban: „Szervező”) a szolgáltatásával kapcsolatos nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

 1. A Nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és az adatok kezelője:

 

 • Szervező/Adatkezelő Adatai

neve: Juhász Tamás egyéni vállalkozó

székhelye: 4034 Debrecen, Egyetem sugárút  27. II/2.

adószáma: 64807898-1-29
nyilvántartási száma: 11834871
e-mail címe: info@ajandekotlet.hu
telefonszáma: 06 20 2900 733

 

 • A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

A https://www.facebook.com/ajandekotlet.hu , www.ajandekotlet.hu , elérésű honlapon (a továbbiakban együttesen: „Honlap”)

 

 1. A Játékszabályzat hatálya

2.1   A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Játékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételek alapján jogosultak részt venni a Játékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

 1. A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre:

 

3.1 A Játékban játékosként (továbbiakban: „Játékos”) azok a személyek vehetnek részt, akik 2020. december 26. napján az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

-azok a Játékosok akik az AjánékÖtlet.hu Facebook oldalát lájkolták
-azok a Játékosok akik a nyereményjáték felhívását megosztották
-azok a Játékosok akik a nyereményjáték felhívását alá megírják hozzászólásban egy számukra kedved ajándékot amit korábban kaptak.

3.2 A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező 16 évüket betöltött, nem cselekvőképtelen, természetes személyek vehetnek részt.

3.3  A Játékban való részvétel ingyenes.  A részvétel tényéről és a Játékszabályzat elérhetőségéről a Szervező a sorsolást megelőzően értesíti mindazon személyeket, akik a részvételi feltételeknek megfelelnek, és egyben biztosítja a lehetőséget, hogy az érintett személy a Nyereményjátékban való részvételéről végleges és visszavonhatatlanul lemondjon.

 

3.4 A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit.
A Játékos tudomásul veszi, hogy köteles tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről.
Ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.
Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy a Játékban nem jogosult részt venni.

3.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást kezdeményezzen  (kártérítési, esetleges büntetőjogi eljárást indítson) azzal a Játékossal szemben, aki

3.5.1 valótlan adatokat ad meg,
3.5.2 egyszerre több e-mail címről regisztrál,

3.5.3 a Honlap egészét vagy annak elemeit, vagy a Honlap internetes elérését              támadja,

3.5.4 a Honlap jó hírnevét rontja,

3.5.5 a Játék menetének befolyásolásával, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni.

 

3.6 A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.5 pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörben bírálja el.

 

3.7 A Játékos az általa tévesen vagy hibásan szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. A Szervezőnek nem áll módjában az adatok összességét vagy egy részét ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

 

 1. A Nyereményjáték időpontja

4.1 A Nyereményjáték megrendezése 2020. december 16. 20.00  – 2020. december 25. éjfél között zajlik.

 

4.2 A Szervező fenntartja a jogot a Játék Időpontjának megváltoztatására

 1. A Nyereményjáték menete

 

5.1. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzat 3.1. pontjában foglalt valamennyi feltételnek megfelel, akkor bele kerül a Játékosok körébe

5.2. Egy Játékos kizárólag egy nyereményre jogosult.

 

 

 1. A Sorsolás és a Nyeremény átadásának menete:

  6.1. A Nyeremény sorsolása 2020. december 26. napján 11 órától egy „véletlenszám-generátor” segítségével történik, két tanú jelenlétében.

  6.2. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye.

  6.3. A Szervező a sorsolást követően, a Honlapon közzéteszi a Nyertes nevét.
  A Nyertest Facebook privát üzenetben megkísérli értesíteni.
  Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 7 (azaz hét) napon belül nem jeleznek vissza, úgy a Szervező az adott Nyeremény tekintetében a soron következő Nyertest (továbbiakban: „Pótnyertes”) értesíti a Nyereményről.
  A Pótnyertes kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok irányadóak.
  A Nyertes vagy a Pótnyertes az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen igénnyel nem élhet.

6.4. A Nyereményt a Szervező a Nyertes/Pótnyertes Játékos által megjelölt magyarországi címre postai úton megküldi, illetve lehetőséget nyújt a Nyertesnek arra, hogy a Nyereményt a Szervező Székhelyén átvegye.
A Nyeremény átvételének feltétele, hogy a Nyertes érvényes fényképes személyazonosító okmánnyal igazolja magát, illetve a Szervező által megküldött átvételi elismervényt töltsön ki.

6.5.  A Nyertes/Pótnyertes a Nyereményre való jogosultság tényétől a Nyeremény átvételének részleteiről az értesítéstől számított 15 munkanapon belül jogosultak a Nyereményt átvenni.
Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén a Nyertes/Pótnyertes semmilyen igényt nem tarthat a Nyereményre.

 

6.6. A Nyertes/Pótnyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadása a fentiekben meghatározott módon megtörténjen.

6.7. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban történő részvétellel és a jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulást adnak ahhoz, hogy a Nyeremény átvételének körülményei rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Szervező Honlapján bemutatásra kerüljenek.
A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

6.8. A Szervező a Nyertesek/Pótnyertesek nevét a sorsolást követően jogosult közzétenni a Honlapján, Facebook oldalán.

 

 

 

 1. A Nyeremény:

  A Szervező az alábbi nyereményt (a továbbiakban : „Nyeremény”) sorsolja ki a Játékosok között:

  – 1db 5000Ft értékű Tesco vásárlási utalvány

7.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjátékban meghirdetett nyeremények színe, formája eltérhet a Nyereményjáték meghirdetése során feltüntetett hirdetésekben megjelölt színtől, színektől, formáktól.

7.2 A Nyereményre jogosult Játékos a továbbiakban: „Nyertes” vagy

„Nyertesek”.

7.3. A Szervező összesen 1 díjat sorsol ki.

7.4. A Szervező a 7.1. pontban megjelölt Nyereményen kívül egyéb ajándéktárgyat nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt a nyeremény csomagküldésén kívül.

7.5. A Szervező felhívja a Nyereményjátékban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármilyen a csomagküldésen felüli költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére a Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

7.6. A Szervező kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményhez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét valamint a Nyeremény postai úton történi elküldésének költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Nyertest terhelik.

7.7. A Nyeremény készpénzre nem váltható át és nem átruházható.

8. Személyes adatok kezelése

8.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Játék során tudomására jut, bizalmasan kezel és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel.
Bővebben: https://ajandekotlet.hu/aszf-es-adatvedelmi-tajekoztato/

 

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen a személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél a fenti elérhetőségek bármelyikén.

 

 

8.2. A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolításának érdekében a szükséges mértékben kezelje.

 

8.3. A Nyertesek a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevüket a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adataikat a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.

8.4. A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a sorsolás időpontját megelőzően, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, úgy a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.

8.5.  A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

8.7. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személynek nem adja tovább.
A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

8.8 Az adatkezelések  céljai, jogalapjai, időtartama

8.8.1 Az adatkezelés során az adatkezelő a Játékosokról nem gyűjt adatot, kizárólag Facebook üzenetben kap nem személyes jellegű adatokat, mely üzeneteket a Játék végén töröl.

8.8.2 A Nyertes(ek)/Pótnyertes(ek) esetén a nyeremények(ek) után fizetendő adók megfizetése érdekében az adatkezelő az alábbi adatokat kéri el és kezeli:
-a Nyertes(ek)/Pótnyertes(ek) neve
-lakcím
-adóazonosító jel
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés ideje: a törvényben előírt ideig

8.8.3 A Nyertes(ek)/Pótnyertes(ek) esetén a nyeremények(ek) postázásához szükséges adatokat kezel, melyek:
-a Nyertes(ek)/Pótnyertes(ek) neve
-lakcím, vagy postázási cím
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az adatkezelés ideje: a nyeremény átvételéig

8.8.4 A Nyertes(ek)/Pótnyertes(ek) kihirdetése Facebookon és a Honlapon:
-Nyertes(ek)/Pótnyertes(ek) neve

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az adatkezelés ideje: 3 év

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Játékot egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Honlapon.
A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

9.2. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal a kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A Szervező a Játékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

9.3. A Játékkal kapcsolatos minden vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Debrecen, 2020. december 16.